Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh họp đánh giá công tác năm 2017, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

9.1.2018 - 15:58

Vừa qua, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác cải cách tư pháp năm 2017, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 


Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành khối tư pháp đã thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2017 theo kế hoạch đã đề ra, nét nổi bật là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, phương thức tuyên truyền một số nội dung bước đầu có đổi mới tiến bộ. Các ngành khối tư pháp đã thực hiện khá tốt công tác quy hoạch cán bộ, đi đôi với việc đào tạo, bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và khắc phục sự hẫng hụt về cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp. Công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và thi hành án dân sự có nhiều cố gắng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc bắt tạm giữ, tạm giam và khởi tố, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các địa phương, công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ ngày càng tăng cường và có hiệu quả hơn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ảnh, kiến nghị trong lĩnh vực tư pháp được quan tâm thực hiện tốt; việc ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều tiến bộ. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định. Phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa có nhiều đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ của các cơ quan tư pháp được quan tâm, song một số nơi chức danh tư pháp vẫn còn thiếu; hoạt động giám định trên một số lĩnh vực như tài chính, lâm nghiệp, đất đai còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời.

Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 ngay từ đầu năm; tập trung khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra trong cuộc họp này. Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch do ngành cấp trên giao. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tinh giản biên chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng của pháp luật, phấn đấu không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nội bộ ngành. Đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của bộ, ngành cấp trên để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở và trang bị các phương tiện phục vụ công tác.

Tuyết Hồng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK