Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIẤY MỜI HỌP

Mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017. 08 giờ, ngày 10/01/2018.

9.1.2018 - 15:54

Thực hiện Công văn số 614-CV/BDVTU, ngày 03/01/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy;

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Lãnh đạo và Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Quân sự huyện;

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 10/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy (phòng họp trực tuyến).

Kính mời các đồng chí dự hội nghị đúng thành phần, thời gian./-


Tải file

ADMIN HUHT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK