Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIẤY MỜI HỌP

Mời dự hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW" của Bộ Chính trị "về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm".

9.1.2018 - 15:52

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị "về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm".

1- Thành phần dự hội nghị, kính mời:

- Các đồng chí Huyện ủy viên (khóa X);

- Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy;

- Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (là đảng viên);

- Các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy;

- Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở;

- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở;

- Các đồng chí Chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy (là đảng viên).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 12/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

4- Tài liệu hội nghị: Gửi kèm công văn này, đề nghị các đồng chí in và mang theo dự hội nghị.

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian./-


Tải file

ADMIN HUHT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK