Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01-2018

9.1.2018 - 15:47

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 234-KL/HU, ngày 01/12/2017 của Huyện uỷ.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, lần 1

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017; công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

III- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, lần 2

- Thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn";

- Cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường;

- Thông qua Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017; xét thi đua khen thưởng;

- Công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


Tải file

ADMIN HUHT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK