Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Kết quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2017

9.1.2018 - 11:4

     Năm 2017 huyện Đức Linh đã thành lập mới được 02 công đoàn cơ sở với 153 công đoàn viên và thành lập mới 01 tổ chức cơ sở đoàn với 06 đoàn viên; kết nạp được 04 đảng viên ở các Quỹ Tín dụng nhân dân và 01 đảng viên đang công tác tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.


     Qua khảo sát đầu năm 2017, trên địa bàn toàn huyện hiện có 226 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đang hoạt động, trong đó có 134 công ty trách nhiệm hữu hạn, 83 doanh nghiệp tư nhân và 09 công ty cổ phần, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Đi đôi với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thì công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cũng được huyện chú trọng. Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện xây dựng Chương trình số 02-CTr/BCĐ, ngày 03/4/2017 để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo huyện đã chủ động nắm cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Do đó, chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền đã có sự nâng dần, góp phần đem lại sự nhận thức đúng hơn của chủ doanh nghiệp và người lao động đối với tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp. Từ đó, có sự tự giác và trách nhiệm hơn trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp.

     Nhờ vậy, trong năm 2017 huyện đã kết nạp được 04 đảng viên ở các Quỹ Tín dụng nhân dân (xã Đức Hạnh, Sùng Nhơn, Đa Kai và thị trấn Đức Tài) và 01 đảng viên đang công tác tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thành lập mới được 02 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (Công đoàn cơ sở Công ty may Nhà Bè với 63 công đoàn viên và Công đoàn cơ sở Công ty Quarilife của Nhật Bản với 90 công đoàn viên); thành lập mới 01 tổ chức cơ sở đoàn với 06 đoàn viên (Chi đoàn Thanh niên tại Trường dân lập nhóm trẻ Hướng Dương tại thị trấn Võ Xu).

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK