Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | GIỚI THIỆU

Hội Nông dân huyện Hàm Tân với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

8.1.2018 - 8:1

Trong những năm qua Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (Phong trào NDSXKD giỏi) được cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh, chỉ đạo. Vì vậy phong trào mang lại kết quả khá thiết thực với người nông dân. 


Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào NDSXKD giỏi, các cấp Hội Nông dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, chung tay xây dựng phong trào; giai đoạn 2014 - 2017 đã tổ chức tuyên truyền được 336 buổi với 14.941 lượt nông dân tham dự. Song song với công tác tuyên truyền công tác củng cố về tổ chức được Hội tham mưu kịp thời, sau bầu cử HĐND các cấp, Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện và 10 xã, thị trấn được củng cố;  ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên.

Các cấp Hội tập trung tuyên truyền hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng phong trào "chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh"; nông dân đóng góp 205 triệu đồng xây dựng trụ sở thôn, làm nhà tình thương; tình nguyện hiến 12.890 m2 đất, đóng góp 17,870 tỷ đồng đồng và 654 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, Hội Nông dân còn chú trọng hướng dẫn, tạo thêm nguồn lực thông qua vốn tín chấp để nông dân phát triển kinh tế hộ, tăng số hộ NDSXKD giỏi. Thông qua  nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên 2 tỷ đồng, Hội đầu tư 9 dự án cho 155 hộ vay. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong huyện đã nhận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ 78,222 tỷ đồng, thành lập 75 tổ cho 3.647 lượt hội viên vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng dư nợ 840,688 tỷ đồng cho 6.322 lượt hộ vay.

Hàng năm, Hội Nông dân các cấp tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu NDSXKD giỏi các cấp, số lượng năm sau cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm tăng 444 hộ và đạt 55,7%  so với tổng số hộ nông dân trong toàn huyện. Giai đoạn 2014 – 2017, các cấp Hội đã bình chọn được 3.850 hộ NDSXKD giỏi các cấp. Một số địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu cao như Tân Thắng, Tân Phúc, Sông Phan, Tân Nghĩa. Phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân đầu tư với diện tích hàng chục ha, hàng trăm triệu đồng, giải quyết công ăn việc làm hàng chục lao động tiêu biểu như: Mô hình chế biến hạt điều của Bà Lê Thị Tình ở thị trấn Tân Nghĩa, giải quyết việc làm cho 60 lao động ở địa phương với thu nhập 4 triệu đồng/tháng; mô hình tổng hợp của ông Phạm Văn Động ở xã Tân Đức với diện tích 50 ha trồng mía, cao su, thanh long, nuôi cá tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, ông là người tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, đóng góp các nguồn quỹ ở địa phương, ông vinh dự được tôn vinh nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2016; mô hình nuôi gà công nghiệp, trồng điều của ông Đặng Ngọc Sâm ở xã Tân Phúc; mô hình trồng xoài, cao su của ông Trần Đình Dũng ở xã Tân Hà; mô hình trồng xoài ông Hà Thanh Chánh ở xã Thắng Hải... Qua phong trào nhiều hộ đã chuyển biến nhận thức, cách làm  ăn, mạnh dạn đầu tư, vay vốn mở mang ngành nghề, dịch vụ qua đó đã giúp nhiều hộ nông dân nghèo, thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng như: Hộ ông Trần Văn Nhậm ở xã Thắng Hải; ông Trương Quốc Hùng và bà Huỳnh Thị Ánh ở xã Tân Đức; Ông Lê Trà, Nguyễn Sơn và Hoàng Thứ ở xã Sơn Mỹ.

Có thể khẳng định, phong trào NDSXKD giỏi gắn với xây dựng tổ chức Hội được cấp ủy chính quyền quan tâm và đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng. Trong đó, vai trò tham mưu của các cấp Hội là hết sức quan trọng. Từ phong trào đã gắn chặt tình đoàn kết cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong xây dựng quê hương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cao Anh Cường - Hội ND Hàm Tân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK