Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

V/v tuyên truyền 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

5.1.2018 - 15:14

Căn cứ Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU, ngày 29/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo mặt trận, đoàn thể, các cơ quan tuyên truyền huyện tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 như sau:


1/ Sử dụng “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” để sinh hoạt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức, phù hợp với đối tượng và điều kiện ở từng nơi.

Về tài liệu: Cập nhật nội dung Đề cương tuyên truyền nêu trên (được đăng tải trên Website, địa chỉ: www.binhthuancpv.org.vn vào mục Tin tức/chọn Huyện, thị, thành ủy/chọn Huyện ủy Hàm Thuận Bắc /chọn Văn kiện, tư liệu).

2/ Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh huyện tăng thời lượng tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đưa tin, bài phản ánh các hoạt động diễn ra chào mừng kỷ niệm sự kiện trên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

3/ Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 !

- Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế !

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc !

- Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân !

- Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc !

- Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 ! 

Tài liệu kèm theo.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK