Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

5.1.2018 - 11:6

Ngày 29/12/2017, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2017, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hoàn thành vượt chỉ tiêu so với các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề ra.

Đã chủ động ban hành hoặc phối hợp tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của UBKT và triển khai thực hiện vượt những nội dung theo chương trình đã đề ra. Công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao kịp thời và chủ động hơn. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được chú trọng; xử lý kỷ luật thực hiện cơ bản đúng quy trình, phương châm; đơn, thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thẩm quyền. Phối hợp tham mưu kế hoạch thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nhất là đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu của người đứng đầu và phát huy vai trò của người cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện Nghị quyết; triển khai nghiêm túc và đạt kết quả trong việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo Thông báo kết luận số 179-TB/UBKTTW, ngày 26/12/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận“. Tích cực thông tin, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức và phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu cấp uỷ vào cuộc và kịp thời chỉ đạo xử lý một số vụ việc đăng tải trên báo nên các vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ và xử lý nghiêm túc, ổn định tình hình, được dư luận xã hội đồng tình. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức cơ quan được Thường trực UBKT Tỉnh ủy quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành trong công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Quan tâm triển khai và tổ chức các phong trào thi đua, kịp thời phát động cán bộ, công chức thực hiện các phong trào, cuộc vận động, hội thao do các cấp, các ngành, Khối thi đua 6 phát động.

Tại Hội nghị, đồng chí Thủ trưởng cơ quan đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công chức cơ quan, đồng thời khen thưởng cho 04 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 02 tập thể và 16 cá nhân đã có nhiều thành tích trong năm.  

Trần Văn Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK