Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

5.1.2018 - 10:13

Ngày 4/1, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Giáp Hà Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.


Đ/c Phạm Dõi, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện phát biểu

     Năm 2017, Hội đồng giáo duc quốc phòng và an ninh huyện và các xã, thị trấn đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu qủa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác quốc phòng và an ninh tại địa phương, cơ sở. Tham mưu kiện toàn, bổ sung, thay thế đầy đủ thành viên theo quy định; phân công nhiệm vụ từng thành viên cụ thể, chặt chẽ và duy trì hoạt động đúng quy chế; thường xuyên tổ chức họp hội đồng đúng định kỳ bàn chủ trương, biện pháp trong tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. Trong năm, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã tham mưu cử đi bồi dưỡng và đã trực tiếp mở được 23 lớp, với trên 1.700 đối tượng tham gia. Các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đã nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước; nằm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của nhà nước về quốc phòng và an ninh. Tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 2.400 học sinh 2 trường THPT trên địa bàn, đạt 100%. Trong huấn luyện tổ chức cho lực lượng dân quân lao động giúp dân…Trong năm một số địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đạt kết qủa tốt như Đồng Kho, Bắc Ruộng, Trung tâm Y tế, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi…

    Tại Hội nghị, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện cũng đã nêu ra một số hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018./.

Duy Trung
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK