Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: năm 2017 vận động được trên 770 triều đồng Quỹ “Vì người nghèo”

5.1.2018 - 9:5

    Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trong năm 2017 toàn huyện Đức Linh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 771 triệu đồng/650 triệu đồng, đạt 118,56% kế hoạch tỉnh giao.


     Năm 2017, huyện Đức Linh được tỉnh giao vận động Quỹ “Vì người nghèo” 650 triệu đồng. Để thực hiện đạt chỉ tiêu, ngay từ đầu năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" huyện Đức Linh đã xây dựng kế hoạch triển khai vận động đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhân dân và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia đóng góp quỹ. Do đó, trong năm 2017 toàn huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 771 triệu đồng/650 triệu đồng, đạt 118,56% kế hoạch tỉnh giao.

     Có được kết quả đó là do được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự chủ động phối hợp của Mặt trận, chính quyền và các đoàn thể các cấp trong huyện; kết quả trên đã khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân. Từ nguồn quỹ này đã giúp cho nhiều hộ nghèo trong huyện có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK