Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

5.1.2018 - 8:54

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/12/2017 của Thị uỷ.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


II. HỌP BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY (lần I): Nghe và cho ý kiến

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy năm 2017.

III. HỌP BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY (lần II): Nghe và cho ý kiến

Bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý năm 2017.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ: 

Tải file:/uploads/News/LichCongTac/201801/CTr%20%20T01_2018.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK