Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm 2017

29.12.2017 - 8:31

Trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện Đức Linh đã huy động các nguồn lực tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt kết quả khá tốt. 


 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện tập trung triển khai các công trình làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường… Phát động phong trào thi đua chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời giao chỉ tiêu thực hiện cho các xã theo bộ tiêu chí mới. Qua rà soát, đánh giá theo tiêu chí mới, toàn huyện đạt 150 tiêu chí, bình quân 13,64 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Đức Chính đạt 16 tiêu chí, xã Đông Hà, Tân Hà, Đức Tín đạt 15 tiêu chí, xã Sùng Nhơn, Vũ Hòa, Đa Kai đạt 14 tiêu chí, xã Mê Pu, Đức Hạnh đạt 13 tiêu chí, xã Trà Tân đạt 11 tiêu chí, xã Nam Chính đạt 10 tiêu chí.

     Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, sau hơn một năm thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả những chính sách hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, y tế, an sinh xã hội… giúp cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo trong huyện giảm bớt khó khăn, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,11%.

     Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017. Trong đó, phấn đấu đến cuối năm 2017, toàn huyện đạt 172 tiêu chí nông thôn mới (bình quân 15,63 tiêu chí/xã); có 2 xã Đức Tín và Đa Kai đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình giảm nghèo để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là người nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%.

Phạm Xuân Huân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK