Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

4.1.2018 - 16:49

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 theo Kết luận số 113, 114-KL/HU, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy (khóa X).

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2018.

- Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường; bảo đảm giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2017.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

   Thứ hai,           ngày 01

Nghỉ Tết dương lịch năm 2018.

   Thứ ba,

   ngày 02

Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ tháng 01/2018.

   Thứ tư,

   ngày 03

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban HĐND huyện, xã Quý IV/2017.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Văn phòng Huyện ủy.

   Thứ năm,          ngày 04

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng quý IV/2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và quý I/2018;

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 5, tại xã Tam Thanh.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 5, tại xã Long Hải.

   Thứ sáu,

    ngày 05

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 5, tại xã Ngũ Phụng.

    Thứ hai,

    ngày 08

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và các Tổ dự kiểm điểm để nghe báo cáo và cho ý kiến về Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2017.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các chi, đảng bộ cơ sở quý IV/2017, nhiệm vụ trọng tâm quý I/2018.

    Thứ ba,

    ngày 09

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban khối nội chính tháng 01/2018.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2017.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp nghe báo cáo và cho ý kiến về kế hoạch đi thăm, chúc Tết và tặng quà các tập thể, cá nhân, gia đình chính sách và các hoạt động Mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018([1]).

   Thứ tư,

    ngày 10

Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 1 (bắt đầu vào lúc 07 giờ 30).

    Thứ năm,         ngày 11

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2017.

    Thứ sáu,

    ngày 12

* Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Buổi sáng: Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

- Buổi chiều: Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017.

 Thứ sáu, bảy    ngày 12, 13

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm.

    Thứ hai,

    ngày 15

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

- Buổi chiều: Chủ trì giao ban khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý IV/2017, nhiệm vụ trọng tâm quý I/2018.

    Thứ ba,

    ngày 16

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2017.

    Thứ tư,

    ngày 17

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017, tại tỉnh.

    Thứ năm,

     ngày 18

* Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:

- Buổi sáng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện quý IV/2017, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

- Buổi chiều: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện quý IV/2017.

    Thứ sáu,

     ngày 19

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017.

    Thứ hai,

    ngày 22

- Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan.

    Thứ ba,

    ngày 23

* Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

 - Buổi chiều: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện quý IV/2017.

    Thứ tư,

    ngày 24

- Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng - Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

    Thứ năm,         ngày 25

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017.

    Thứ sáu,

     ngày 26

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực HĐND huyện.

     Thứ hai,

     ngày 29

Buổi chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 2.

    Thứ ba,

     ngày 30

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2017.

     Thứ tư,

     ngày 31

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 - Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực huyện cuối tháng 01 năm 2018.

 


([1]) Mời thêm đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK