Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01/2018

4.1.2018 - 10:20

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 327-KL/HU ngày 15/12/2017 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân; tập trung mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ hai, ngày 01

Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ ba, ngày 02

Buổi chiều: Giao ban các Thường trực cuối tháng 12/2017.

Thứ tư, ngày 03

Chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ tư, năm, sáu, ngày 03, 04, 05

Thẩm định các tổ chức cơ sở đảng năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 04

- Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

+ Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự- quốc phòng năm 2018.

+ Dự thảo Nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm năm 2018.

+ Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Thứ sáu, ngày 05

- Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

- Buổi chiều: Giao ban khối Nội chính đánh giá tình hình năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và nhiệm vụ quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 08

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 30: Giao ban các Thường trực (nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018).

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ ba, ngày 09

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thẩm định các tổ chức cơ sở đảng năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, năm, ngày 10, 11

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 3) kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.

Thứ sáu, ngày 12

* Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 ở huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 ở huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 15

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ ba, ngày 16

* Chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2017 (cả ngày) (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi sáng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; xác định nhiệm vụ năm 2018 và quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 17

Buổi sáng:

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương năm 2017 ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 và quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, sáu ngày 18, 19

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến về:

- Đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2017.

- Báo cáo kết quả kiểm điểm sâu các tập thể, cá nhân năm 2017.

- Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

- Kế hoạch công tác sưu tầm, biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện và cơ sở giai đoạn 2001- 2020.

- Tình hình triển khai các dự án du lịch trên địa bàn huyện.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ hai, ngày 22

- Buổi sáng: Dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy)

- Buổi chiều: Chủ trì họp sơ kết thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa VIII) về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ ba, ngày 23

- Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 24

* Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chỉ đạo (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 25

- Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017 ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kêt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 26

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018.

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 29

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2018).

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trục cuối tháng 01/2018.

Thứ ba, ngày 30

Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ tư, ngày 31

* Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc Tết một số đơn vị quản lý bảo vệ rừng và công trình thủy lợi phía Bắc (cả ngày).

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK