Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Thông báo triệu tập lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

4.1.2018 - 8:23

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy“về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


1/ Thành phần tham dự:

- Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở cơ quan huyện; trưởng, phó các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng huyện (chưa dự lớp quán triệt trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 29/11/2017).

- Hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, THCS, tiểu học và Mẫu giáo trên địa bàn huyện (nhờ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chuyển file Thông báo này đến các trường học trực thuộc để thông báo việc học nghị quyết).

2/ Thời gian và địa điểm:

Thời gian học 01 ngày; khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 16/01/2018, tại Hội trường huyện (số 588, QL 28, Lâm Giáo, Ma Lâm).

Đề nghị lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng huyện, các trường THPT và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lập danh sách thành phần dự học (theo mẫu) gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy (trước ngày 15/01/2018) để tổng hợp theo dõi.

Giao Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị các điều kiện để mở lớp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cử cán bộ theo dõi lớp học./.

Kèm theo file.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK