Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI PHỤ NỮ | TIN HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP NỮ - NÂNG CAO VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP” NĂM 2017

3.1.2018 - 15:17

Ngày 30/12/2017, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động năm 2017 và lập kế hoạch năm 2018 với sự tham gia của Tổ chức phát triển Hà Lan, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và các đơn vị, các địa phương, các hợp tác xã được thụ hưởng dự án của 2 tỉnh.


Dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ - Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp” do tổ chức phát triển Hà Lan - SNV tài trợ được triển khai tại 03 xã/thị trấn có điều kiện kinh tế - xã hội tương đối khó khăn của 03 huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam; mục đích của chương trình là phát triển kinh tế nông nghiệp và bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nữ phát triển.

Trong năm 2017, các đơn vị, địa phương đã phối hợp triển khai đồng bộ các hợp phần kỹ thuật, tăng cường trao đổi thông tin giữa Hội LHPN tỉnh và các đơn vị có liên quan; từng đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương; từ những kết quả đạt được cho thấy dự án đã có những tác động tích cực đến kế hoạch sản xuất của các hợp tác xã và các hộ gia đình; nâng cao nhận thức, nhằm thay đổi hành vi góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả các nội dung, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương thể hiện rõ nhiệt tình, quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của dự án theo đúng kế hoạch và nội dung đã đề ra.

Đại diện Tổ chức Phát triển Hà Lan - SNV chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án trong năm 2017

Tại Hội thảo, các đơn vị, địa phương tập trung đánh giá, chia sẽ các nội dung đã làm được và chưa được; đặc biệt, các ngành, các huyện/xã, hợp tác xã của 02 tỉnh cũng nhau chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại địa phương. Để dự án triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2018, Hội LHPN tỉnh cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Phát triển cây thanh long của tỉnh đề ra kế hoạch với nội dung cụ thể, sát hợp như: Kể chuyện qua ảnh, Hội thi phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng hoạt động đối thoại hộ, lồng ghép giới trong hoạt động sản xuất,… để thu hút thêm các hộ gia đình, hợp tác xã tham gia vào các hoạt động của Dự án, tạo sự lan toả trong cộng đồng góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

                                                                                                                    

Ban Kinh tế Hội LHPN tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK