Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hướng dẫn số 26-HD/BTG, ngày 02/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về tuyên truyền các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”

3.1.2018 - 10:33

Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” 


Tải file: /uploads/News/files/HD%2026%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20M%E1%BB%ABng%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20-%20M%E1%BB%ABng%20Xu%C3%A2n%202018.doc

Ban Tuyên giáo Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK