Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP HỌP KỲ THỨ 6, NHIỆM KỲ (2016 – 2021)

2.1.2018 - 16:5

Ngày 28/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Tân Lập đã tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ (2016 – 2021), đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2017 và bầu bổ sung nhân sự chức danh chủ chốt của xã theo quy định.


Đồng chí Nguyễn Mãnh – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Lộc được bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ (2016 – 2021)

Đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh, xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương. Trong năm 2017, đã thực hiện đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu cấp trên giao như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 106%; đào tạo nghề lao động nông thôn đạt 137,5%...Tuy nhiên, còn 02/13 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như: Thu ngân sách nhà nước đạt 96%; thực hiện 01/02 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đạt 50%.

Tại kỳ họp này, thực hiện Công vănsố 1586-CV/BTCTU ngày 14/9/2017, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc chủ trương thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã và Thông báo số 425-TB/HU, ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự các chức danh chủ chốt xã Tân Lập nhiệm kỳ (2016 – 2021);Hội đồng nhân dân xã cũng đã bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xãnhiệm kỳ (2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Mãnh và bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ (2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Lộc; đồng thời, bầu đồng chí Nguyễn Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ (2016 – 2021).

Tô Thị Xuân Thủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK