Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

2.1.2018 - 7:45

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018:


Thứ hai,

ngày 01

Nghỉ Tết dương lịch 2018.

Thứ ba,

ngày 02

- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Lễ khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh với huyện về một số vấn đề có liên quan.

Thứ tư,

ngày 03

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ cơ quan Huyện ủy bất thường.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự cuộc làm việc của Tổ công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ năm,

ngày 04

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện về xét, phân loại chi bộ và đảng viên năm 2017.

Thứ sáu,

ngày 05

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ hai,

ngày 08

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện năm 2017.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với UBND huyện và các ban, ngành huyện liên quan về công tác BHXH năm 2017.

Thứ ba,

ngày 09

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình có liên quan.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy về kế hoạch tổ chức hội thi giảng viên giỏi năm 2018.

Thứ tư,

ngày 10

- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri các xã Thuận Minh, Hàm Phú.

Thứ năm,

ngày 11

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào cựu chiến binh trên địa bàn huyện năm 2017.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Đảng bộ khối Đảng, đoàn thể huyện về tổng kết năm 2017.

Thứ sáu,

ngày 12

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở huyện về tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và triển khai kế hoạch, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị.

Thứ hai,

ngày 15

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy quý IV/2017.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

Thứ ba,

ngày 16

- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2017.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho lớp cán bộ chủ chốt huyện, cơ sở và trường học.

Thứ tư,

ngày 17

Sáng: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2017 tại tỉnh.

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ năm,

ngày 18

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 01/2018.

Thứ sáu,

ngày 19

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 01/2018.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở huyện về tổng kết nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2017.

Thứ hai,

ngày 22

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ ba,

ngày 23

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện tổng kết năm 2017.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo vùng cao huyện.

Thứ tư,

ngày 24

- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ quan Huyện ủy.

Thứ năm,

ngày 25

Sáng: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017 tại tỉnh.

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 01/2018.

Thứ sáu,

ngày 26

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về triển khai công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2018.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy năm 2018.

Thứ hai,

ngày 29

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực gắn với nghe báo cáo công tác nội chính, kiểm soát ma túy và phòng, chống tham nhũng tháng 01/2018.

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 01/2018.

Thứ ba,

ngày 30

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị.

Thứ tư,

ngày 31

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng năm 2017.

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK