Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI PHỤ NỮ | TIN HOẠT ĐỘNG

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH CHỨC KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2017

29.12.2017 - 16:30

        Thực hiện Kế hoạch số 74-HD/ĐUK, Công văn số 706-CV/ĐUK, ngày 30/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 22-KH/CB ngày, 15/12/2017 của Chi bộ Hội LHPN tỉnh về đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2017. Từ ngày 26-27/12/2017, đồng chí Lê Thị Hải Yến - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã chủ trì buổi họp kiểm điểm tập thể chi ủy và đảng viên chi bộ năm 2017.


Đ/c Lê Thị Hải Yến - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy năm 2017 trước toàn thể đảng viên chi bộ

        Tham dự kiểm điểm có đồng chí Phạm Hòa Trung - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên chi bộ. Tại cuộc họp kiểm điểm, đồng chí Lê Thị Hải Yến - Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi ủy năm 2017. Qua đó các đảng viên tham gia nhiều ý kiến góp ý xây dựng hoàn chỉnh dự thảo bản kiểm điểm của tập thể chi ủy. Năm 2017, tập thể chi ủy đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm, Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa", thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt có sự chuyển biến. Phối hợp đồng bộ với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đảng viên, công chức. Kịp thời quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đến đảng viên và quần chúng. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của cấp trên.

        Tại cuộc họp kiểm điểm, từng đồng chí đảng viên thông qua bản kiểm điểm cá nhân năm 2017, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đảng viên dự họp để rút kinh nghiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời tiến hành việc phân loại loại đảng viên, kết quả: 13/13 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 12/12 đảng viên thống nhất ý kiến đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở” năm 2017.

Hà Giang
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK