Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 12/2017

29.12.2017 - 16:10

Ngày 28/12/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 12/2017. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thông qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018. Trong tháng 12/2017, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 (khóa XII); báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”…; họp giao ban dư luận xã hội tháng 12/2017: Dư luận đồng tình, đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vừa qua, nhất là việc xử lý các vụ án tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia, việc Trung ương xử lý một số cán bộ lãnh đạo của các tỉnh, thành phố, tập đoàn, công ty Nhà nước có sai phạm nghiêm trọng; phân công dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 và thông báo lịch thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017; đã hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân từng ủy viên BTV Đảng ủy Khối; báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương; báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở”; báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; ban hành Quyết định bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến về việc kiện toàn nhân sự cấp ủy, UBKT của cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhận xét, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên để cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý; tham gia Hội đồng tuyển sinh của Trường chính trị tỉnh xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh học Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ đào tạo tại chức Khóa 87 (ĐUK) năm 2017 - 2019 (Đảng bộ Khối có 57 học viên); báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; ban hành văn bản chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể và cá nhân thuộc Đảng bộ Khối năm 2017; tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của cơ sở; ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối; Công văn chỉ đạo tăng cường sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng giữa Đảng ủy Khối với các chi, đảng bộ cơ sở; hoàn thành công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 01/2018 như sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 01/2018, Mừng Đảng - Mừng Xuân, đón tết, vui xuân an toàn, tiết kiệm; tổ chức họp giao ban Dư luận xã hội tháng 01/2018.

- Tổ chức thẩm định, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; phát động, đăng ký thi đua năm 2018; báo cáo công tác đảng viên, báo cáo thống kê tình hình đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2017 cho cấp trên; tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động về mô hình Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tiếp tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhận xét, có ý kiến về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để cấp có thẩm quyền xem xét, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển…; triển khai các nội dung, công việc về công tác đảng viên năm 2018.

- Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở”; xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; xây dựng chương trình công tác năm 2018; xây dựng Chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018; giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các ban, bộ phận, đoàn thể. chuẩn bị các điều kiện, nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 của cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 26 đảng viên mới; công nhận 53 đảng viên chính thức; kết luận về lịch sử chính trị 05 trường hợp; thống nhất bổ sung nhân sự cấp ủy cơ sở tại 01 cơ sở đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Nguyễn Thị Hồng Hậu - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK