Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 trong lực lượng Công an toàn tỉnh

29.12.2017 - 7:47

Trong năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện nhiều biện pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đua phong trào thi đua "Dân vận khéo" trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả cao trong các đơn vị lực lượng Công an toàn tỉnh.


Lực lượng Công an tham gia làm được giao thông nông thôn

    Tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương; trong năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện nhiều biện pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đua phong trào thi đua "Dân vận khéo" trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả cao trong các đơn vị lực lượng Công an toàn tỉnh; trong đó có chú trọng củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" phát huy được hiệu quả và xây dựng thêm nhiều mô hình mới để tạo sự lan tỏa sâu rộng của phong trào trên tất cả các lĩnh vực; qua đó, góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng theo hướng gần dân, sát cơ sở.

    Thực hiện sự chỉ đạo trên và nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"; các địa phương, đơn vị trực thuộc đã tiến hành xây dựng, ban hành kế hoạt cụ thể để thực hiện. Bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú với cách làm hay, sáng tạo; trong năm lực lượng Công an nhân dân toàn tỉnh đã phối hợp xây dựng được 14 mô hình mới, nâng tổng số hiện có 138 mô hình "Tự phòng, tự quả" bảo vệ an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả; điển hình như: Mô hình "Thôn tự quản, chống lây lan ma túy", "Chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo an ninh trật tự", "Dòng tộc văn hóa tự phòng, tự quản", "Ánh sáng an ninh", "Tổ Thanh long VietGap tự phòng, tự quản về an ninh trật tự",... trong đó có nhiều mô hình, điển hình được Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Công an tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện các mặt ưu điểm, những tồn tại hạn chế cần khắc phục để tiến hành củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình, đồng thời rút kinh nghiệm làm cơ sở để triển khai nhận rộng ra các địa phương khác, như: Mô hình "Khu dân cư bảo vệ an ninh trật tự" ở xã Vĩnh Tân, mô hình "Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật" ở xã Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong); mô hình "Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh tổ quốc" tại xã Phan Thanh và Phan Hòa (huyện Bắc Bình); mô hình "Tổ liên quân phòng, chống tội phạm" của phường Đức Thắng (thành phố Phan Thiết);... đặc biệt là phối hợp xây dựng, ra mắt mô hình điểm "Camera an ninh" tại xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc) bước đầu phát huy được hiệu quả thiết thực, được Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đánh giá cao và đang tiếp tục chỉ đạo nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

    Để đạt được những kết quả nêu trên cho thấy; việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an toàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy Công an tỉnh và sự quyết liệt, thống nhất của các địa phương, đơn vị trực thuộc; nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" có hiệu quả được phổ biến, nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng tốt hơn.

Trường Sáng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK