Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy xã Đức Hạnh

29.12.2017 - 0:0

      Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ tiến hành kiểm tra tài chính Đảng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với Đảng ủy xã Đức Hạnh, theo Quyết định số 74-QĐ/UBKTHU, ngày 06/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.


      Qua kiểm tra nhận thấy: Đảng ủy xã Đức Hạnh đã thực hiện bảo đảm chế độ chi tiêu tài chính đảng theo chế độ hiện hành. Thực hiện công tác thu, chi, trích nộp đảng phí; mở sổ theo dõi thu, chi, trích nộp đảng phí; lập dự toán và thực hiện dự toán tài chính đảng; lập chứng từ thu chi đầy đủ.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong việc thanh toán nguồn kinh phí đặc thù theo Quyết định 1093 -QĐ/TU của Tỉnh ủy và đề nghị Đảng ủy xã Đức Hạnh cần tập trung khắc phục trong thời gian tới./.

Hoàng Thị Hợi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK