Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017

29.12.2017 - 8:31

     Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.


      Trong thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng được các cấp ủy tổ chức thực hiện khá toàn diện: Đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 181 lượt tổ chức đảng và 56 lượt đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 16 đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, đồng bộ, đảm bảo cả số lượng, chất lượng và hiệu quả; Việc thực thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng được UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện tương đối toàn diện: Đã tiến hành kiểm tra 02 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 27 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 11 tổ chức đảng và 05 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 02 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp và quản lý đảng phí 76 tổ chức đảng với 948 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 09 đảng viên của các cơ sở đảng; tiếp nhận 12 đơn tố cáo 17 đảng viên, đã xem xét giải quyết 10/12 đơn, đang tiến hành xem xét giải quyết 02 đơn; tiếp nhận và xử lý 11 đơn phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

      Nhìn chung các cuộc kiểm tra, giám sát đều được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, xác định đúng đối tượng, nội dung, thực hiện đúng phương pháp kiểm nên kết quả đạt khá tốt. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện xa rời quần chúng nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. 

Hoàng Thị Hợi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK