Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC LINH GẮN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

28.12.2017 - 10:49

Năm 2017, cùng với việc tập trung lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo chính quyền, nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 


Đảng bộ huyện có 32 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.886 đảng viên. Trong năm 2017, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng thông qua việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trên cả 3 mặt về: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc và tiếp tục được đổi mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm, tình hình hoạt động của Đảng bộ; nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai thực hiện. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tiếp tục được duy trì thường xuyên. Xây dựng các giải pháp để củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; công tác cán bộ, quản lý cán bộ được thực hiện đúng quy định và ngày càng chặt chẽ, nhất là công tác quy hoạch cán bộ; công tác củng cố, sắp xếp, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ chủ chốt còn khuyết ở huyện và các xã, thị trấn luôn được cấp ủy quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác phát triển đảng viên được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, khảo sát, theo dõi tạo nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, khu phố và trong học sinh được chú trọng. Đã kết nạp được 168 đảng viên mới, đạt 105%.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tập trung thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Công tác dân vận tiếp tục được tăng cường; việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được quan tâm thực hiện; việc nắm tình hình và tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc, đơn thư của nhân dân đạt hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các  đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có bước đổi mới, hướng về cơ sở.   

Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội luôn được Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo và xác định phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thông qua việc xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, có định hướng, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Mặc dù những tháng đầu năm 2017, thời tiết diễn biến bất thường, giá nông sản, gia súc, gia cầm giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, với sự phấn đấu nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn huyện nên tình hình các mặt của huyện tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; diện tích, năng suất và sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, một số sản phẩm chủ yếu như chế biến mủ cao su, xay xát lương thực, chế biến thức ăn gia súc tăng so với cùng kỳ. Thu hút dự án may công nghiệp đi vào hoạt động, bước đầu tạo việc làm ổn định cho trên 1.500 lao động địa phương. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao có nhiều tiến bộ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tinh thần của người dân. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác bảo đảm an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Điểm nổi bật và đạt kết quả ấn tượng nhất của Đảng bộ huyện trong năm qua là công tác thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu khả quan; trong năm nhiều nhà đầu tư đã tìm hiểu, khảo sát tiềm năng, lợi thế của huyện và đăng ký đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là việc xúc tiến thành lập mới ba cụm công nghiệp trên địa bàn huyện tại xã Đông Hà và Trà Tân với nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, đăng ký đầu tư. Các mô hình liên kết trong sản xuất được mở rộng; trong năm đã thành lập được 10 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 lên 13 hợp tác xã và hoạt động bước đầu đem lại hiệu quả khá tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; trong năm có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện lên 8/11 xã. Thu ngân sách ước đạt 129,606 tỷ đồng/80 tỷ đồng, vượt 62,01% kế hoạch năm.

 

Có thể khẳng định, những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Linh đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian qua là cơ sở và động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phan Minh Quảng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK