Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017

28.12.2017 - 9:23

Thực hiện Công văn số 1004-CV/BTCTW, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; Quyết định số 833 –QĐ/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý


Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân

Tính đến ngày 28/12/2017 đã có 9/15 đảng bộ cấp huyện đã tiến hành tổ chức kiểm điểm xong tập thể Ban Thường vụ cấp ủy và các đồng chí ủy viên ban thường vụ (huyện Hàm Thuận Nam, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, huyện Bắc Bình, huyện Phú Quý, huyện Hàm Tân, huyện Đức Linh, huyện Hàm Thuận Bắc và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh), 02 đảng bộ đang tổ chức kiểm điểm (huyện Tánh Linh và Thành ủy Phan Thiết), 04 đảng bộ còn lại: Thị ủy La Gi, huyện Tuy Phong, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tổ chức kiểm điểm xong vào đầu tháng 01 năm 2018.

Cấp ủy các đảng bộ cấp huyện đã bám sát nội dung Công văn số 1004-CV/BTCTW, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 10 –HD/TU, ngày 26/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiểm điểm tập thể và từng cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy; đồng thời thực hiện theo Quyết định số 833 –QĐ/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý./.

Lê Thị Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK