Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017

28.12.2017 - 7:51

Ngày 27/12/ 2017, tại phòng họp số 1 trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017.

Tham dự hội nghị gồm: Các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể của tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; trưởng, phó các phòng Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân, Trưởng phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh và Chánh Thanh tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra, Tài nguyên & Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu triển khai Hội nghị. Đại diện Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Có 15 đơn vị (các huyện thị xã, thành phố và các sở, ngành) tham gia thảo luận, đề xuất kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai kết luận và chỉ đạo, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: trong thời gian tới đề nghị Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát vào định hướng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ, các văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải nghiên cứu, áp dụng nghiêm  các quy định để giải quyết đảm bảo đúng pháp luật. Triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã đề ra có trọng tâm, trong điểm và theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp giữa Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong công tác thanh tra; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản gắn với việc kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định để công tác thanh tra năm 2018 đạt hiệu quả./.

Tà Yên Thị Bông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK