Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 và xét đề nghị khen thưởng

28.12.2017 - 9:12

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017.


​Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2017, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và xét đề nghị khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Tham dự Hội nghị có 5/7 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, do đồng chí Đặng Văn Dước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy chủ trì.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017. Nhìn chung, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu và chủ động thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã đề ra; thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục tốt hơn trong năm tới. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cũng đã thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

Qua xem xét các mặt và đối chiếu với các tiêu chuẩn nêu tại Quy định về khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với 04 tổ chức đảng cơ sở và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối./.

Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK