Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức linh - mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa IV, năm 2017

28.12.2017 - 20:9

     Sáng ngày 26/12/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa IV, năm 2017 cho gần 100 học viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú, quần chúng thuộc 15 tổ chức cơ sở đảng trong huyện.


     Lớp học diễn ra 04 ngày (từ ngày 26/12/2017 đến ngày 29/12/2017). Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 05 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội;  Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Đây là những kiến thức khái quát rất cơ bản nhằm bồi dưỡng cho học viên hiểu biết về Đảng, Điều lệ Đảng, những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, về cương lĩnh chính trị và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từ đó xây dựng động cơ đúng đắn, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lê Thị Nhàn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK