Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thi đua - khen thưởng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017

26.12.2017 - 16:6

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 24/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Quyết định số 477-QĐ/TU ngày 11/01/2017 về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 23-KH/BTCTU ngày 16/3/2017 tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị. 


Với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện, đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó, chất lượng tham mưu ngày càng nâng lên, tiến độ công việc đảm bảo, đáp ứng yêu cầu thời gian. Nhiều nhiệm vụ mới, phát sinh, đột xuất được Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phải thực hiện trong thời gian ngắn đều được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017.

Chiều ngày 18/12/2017, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan đã họp bình xét thi đua, kết quả: công nhận 03/04 tập thể phòng, 26/26 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 03/04 tập thể phòng và 17/26 cá nhân được Trưởng Ban tặng giấy khen; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 01 tập thể phòng và tặng Bằng khen cho 01 tập thể phòng và 01 cá nhân.

Đây cũng là sự ghi nhận thành tích qua 01 năm nỗ lực, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK