Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

28.12.2017 - 20:3

     Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.


       Trong năm 2017, cấp ủy các cấp trong huyện luôn quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và coi đây là một khâu quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ; đồng thời tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Do đó chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được nâng lên, góp phần xây dựng tổ chứcđảng trong sạch vững mạnh. 

     Các cấp ủy đảng đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng khá toàn diện. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 181 lượt tổ chức đảng và 56 lượt đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 16 đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, đồng bộ, đảm bảo cả số lượng, chất lượng và hiệu quả. Trong thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng được UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện tương đối toàn diện. Đã tiến hành kiểm tra 02 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 27 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 11 tổ chức đảng và 05 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 02 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp và quản lý đảng phí 76 tổ chức đảng với 948 đảng viên; giải quyết 06 đơn tố cáo viên; xem xét thi hành kỷ luật 09 đảng viên của các cơ sở đảng.

     Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định; xác định đúng đối tượng, nội dung và thực hiện đúng phương pháp kiểm tra, giám sát nên kết quả đạt khá tốt. Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở đã lựa chọn những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm, được dư luận quan tâm để thực hiện. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện xa rời quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong xem xét thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chú trọng làm tốt công tác tư tưởng đối với đảng viên bị kỷ luật, do đó không có tình trạng khiếu nại kỷ luật đảng lên tổ chức đảng cấp trên. Góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

     Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; việc kiện toàn, bổ sung thành viên uỷ ban kiểm tra các cấp luôn được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Do vậy đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ ở địa phương.

     Với những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ huyện, công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nề nếp; góp phần tích cực giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Từ đó, nề nếp sinh hoạt đảng được duy trì, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được phát huy, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tác động tích cực vào việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. 

Hoàng Thị Hợi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK