Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tập thể chi ủy và đảng viên năm 2017

21.12.2017 - 15:44

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 10/11/2016 về đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hàng năm, Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 30/11/2017 về kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sáng ngày 20/12/2017, đồng chí Trần Văn Để - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì buổi họp kiểm điểm tập thể chi ủy và đảng viên chi bộ năm 2017.

Tham dự buổi kiểm điểm có đồng chí Đặng Văn Dước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Phạm Hòa Trung - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên chi bộ Ban Nội chính.

Tại buổi kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi ủy năm 2017. Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan, đồng chí Đặng Văn Đước đã cùng với các đảng viên chi bộ dự họp đã tham gia nhiều ý kiến góp ý xây dựng hoàn chỉnh dự thảo bản kiểm điểm của tập thể chi ủy.

Trong năm 2017, tập thể chi ủy đã lãnh đạo đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, công chức. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát theo quy định hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại buổi kiểm điểm, các đảng viên trong chi bộ đã lần lượt đọc bản kiểm điểm cá nhân năm 2017, nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới. Đồng thời tiến hành việc bình bầu xếp loại đảng viên năm 2017, kết quả: 16/16 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 đảng viên đề nghị chi bộ khen thưởng “Đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp cơ sở”. Qua đánh giá tổ chức cơ sở đảng, 100% ý kiến thống nhất đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh” năm 2017.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK