Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban năm 2017

21.12.2017 - 15:40

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 26/11/2014 về kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm và Công văn số 1004-CV/TU ngày 21/11/2017 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sáng ngày 18/12/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban năm 2017.

Tham dự buổi kiểm điểm có tập thể lãnh đạo Ban; cấp ủy Chi bộ cơ quan; Trưởng, Phó trưởng các phòng nghiệp vụ và Văn phòng Ban; Chủ tịch Ban Chấp hành công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên.

Tại buổi kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đã thông qua bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2017; trong đó nêu rõ được những kết quả nổi bật của tập thể lãnh đạo Ban trong công tác lãnh đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình hành động, kế hoạch của cấp trên; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm “gương mẫu thực hiện” và “tự giác thực hiện” của cán bộ, đảng viên; việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…Đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại và đề ra phương hướng, biện pháp để khắc phục trong năm 2018 để các đại biểu tham gia góp ý.

Nhìn chung, trong năm 2017, tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chấp hành nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương; đã lãnh đạo đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Tập thể lãnh đạo Ban thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trong thực hiện nhiệm vụ được giao và các phong trào, hoạt động của cơ quan.

Cũng tại buổi kiểm điểm, các đồng chí lãnh đạo Ban đã lần lượt đọc bản kiểm điểm, đánh giá đảng viên và cán bộ, công chức lãnh đạo năm 2017, nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp để tiếp tục lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK