Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho đảng viên và quần chúng

21.12.2017 - 15:3

Trong ngày 20/12/2017, tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho 259 đảng viên và quần chúng thuộc 21 chi bộ cơ sở có ít đảng viên, quần chúng. 


     Trong ngày 20/12/2017, tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho 259 đảng viên và quần chúng thuộc 21 chi bộ cơ sở có ít đảng viên, quần chúng. Đồng chí Võ Duy Qúy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp báo cáo tại Hội nghị.

     Tại hội nghị, trong thời gian 01 ngày, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt nội dung các Nghị quyết số 18, 19, 20, 21-NQ/TW và Kết luận số 20-KL/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII). Qua học tập, quán triệt đã giúp cho đảng viên và quần chúng tham dự Hội nghị nắm bắt được những nét chính về tình hình, chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị nước ta đối với các nội dung, lĩnh vực nêu tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là nội dung về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau học tập, các đồng chí đảng viên sẽ viết thu hoạch của cá nhân theo kế hoạch của Đảng ủy Khối./.

Nguyễn Thẩm - Ban TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK