Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017

22.12.2017 - 9:27

     Ngày 20/12/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Kha - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo - Dân vận tuyên giáo các xã, thị trấn.


     Qua báo cáo được trình bày tại hội nghị cho thấy, công tác tuyên giáo năm 2017 đã đạt được kết quả khá toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương. Trong đó, công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội ngày càng được chú trọng, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân, bảo đảm không để xảy ra điểm nóng phức tạp. Công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của địa phương, đất nước được đẩy mạnh. Công tác thông tin thời sự, học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện đầy đủ, sâu kỹ trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tuyên truyền tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2017, Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng... từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp thu, hiểu biết đầy đủ và thể hiện sự đồng tình, tích cực trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe được các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng; chất lượng dạy và học ở các bậc học trong huyện có nhiều tiến bộ. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ được các cấp ủy Đảng quan tâm triển khai thực hiện. Vì vậy trong năm 2017, Đảng bộ xã Nam Chính, Tân Hà và Vũ Hòa đã hoàn thành bản thảo, các địa phương còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Cùng với đó, việc triển khai thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện một cách đồng bộ với nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là trong quần chúng nhân dân. 

Đ/c Phạm Ngọc Kha - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chủ trì Hội nghị

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế của công tác tuyên giáo trong năm qua, đó là công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là cán bộ tuyên giáo cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

     Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Hội nghị xác định cần tiếp tụclàm tốt công tác quán triệt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân. Chú trọng triển khai các biện pháp để nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời xử lý, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục chủ động, rà soát và chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong các mặt công tác chuyên môn. Ðồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ và kỹ năng công tác cho cán bộ làm công tác tuyên giáo - dân vận nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngô Ngọc Hội
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK