Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2017.

20.12.2017 - 11:0

Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động đạt 145,3% kế hoạch.


Lễ trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

    Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia đống góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Tính đến ngày 30/11/2017, toàn tỉnh đã vận động được 11,627/8 tỷ đồng, đạt 145,3% kế hoạch; trong đó, cấp tỉnh vận động được 3,154/1,5 tỷ đồng (đạt 210%), cấp huyện và xã vận động được hơn 8,472/6,5 tỷ đồng (đạt 130,3%).

    Với nguồn quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn hỗ trợ khác; trong năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 230 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 7,47 tỷ đồng; trợ giúp học tập, chữa bệnh, thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách... với số tiền 25 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ BHYT đã hỗ trợ mua 23.033 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Bích Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK