Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 12/2017

19.12.2017 - 9:7

Chương trình công tác tháng 12/2017

Thứ sáu,

ngày 01

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 11/2017.

Thứ bảy,

ngày 02

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Hàm Thuận tại Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

Thứ hai,

ngày 04

* Sáng: 8 giờ 30 -  Họp giao ban công tác tháng 12.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

Thứ ba-sáu;

ngày 05-08

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ ba,

ngày 05

* Sáng: Hội ý Chi ủy.

* Chiều: 14 giờ - Họp Chi bộ.

Thứ sáu,

ngày 08

Các Phòng họp đánh giá kết quả công tác tập thể và xếp loại cán bộ, công chức của phòng.

Thứ hai,

ngày 11

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự Lễ nghiệm thu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thứ ba,

ngày 12

* Cả ngày: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ tư, năm,

ngày 13, 14

  Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lần 1.

Thứ sáu,

ngày 15

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp năm 2018.

Thứ hai, 

ngày 18

Lãnh đạo Ban họp đánh giá, xếp loại công chức, người lao động năm 2017.

Thứ ba,

ngày 19

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2017.

Thứ tư, năm, sáu;

ngày 20-22

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lần 2.

Thứ tư,

ngày 20

* Sáng: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Chi ủy.

Thứ năm,

ngày 21

* Cả ngày: Họp kiểm điểm xếp loại đảng viên và tổng kết Chi bộ.

Thứ hai,

ngày 25

* Sáng:

- Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Họp chi bộ, công khai tài sản năm 2017.

* Chiều: Đồng chí Trần Văn Để dự họp giao ban khối Đảng quý IV/2017.

Thứ ba,

ngày 26

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Trần Văn Để dự giao ban nội chính đánh giá tình hình, công tác nội chính năm 2017.

- Đồng chí Trần Văn Để làm việc với Phòng PCTN về tổng kết PCTN năm 2017.

- Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự kiểm điểm ở Chi bộ 05 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2017.

Thứ tư,

ngày 27

 

* Sáng:

- Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Đồng chí Trần Văn Để làm việc với Văn phòng về chuẩn bị Hội nghị CBCC cơ quan.  

* Chiều: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp BCĐ công tác tôn giáo tỉnh đánh giá tình hình, công tác tôn giáo năm 2017.  

Thứ năm,

ngày 28

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự kiểm điểm ở Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK