Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11/2017

6.11.2017 - 9:5

Chương trình công tác tháng 11/2017.

Thứ tư,

ngày 01

- Giao ban công tác tháng 11/2017.

- Họp Chi bộ tháng 11/2017.

- Tuyên truyền phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ sáu,

ngày 03

* Sáng: 8 giờ, Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự làm việc với BCS Đảng Tòa án nhân dân tỉnh vụ Lò To.

Thứ hai,

ngày 06

* Sáng:

- Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về đơn thư tồn đọng.

- Đồng chí Trần Văn Để nghe nội dung làm việc với Vụ Công tác phía Nam – Vụ 8.

Từ ngày 07

đến 17

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm đi công tác tại Châu Âu.

Thứ tư,

ngày 08

Làm việc với Vụ Công tác phía Nam – Vụ 8.

Thứ năm,

ngày 09

* Sáng: Lãnh đạo Ban, Trưởng Phó Phòng làm việc với Vụ 8.

* Chiều: Đồng chí Trần Văn Để cùng Vụ 8 làm việc với Công an tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 10

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành, lãnh đạo 02 phòng nghiệp vụ cùng Vụ 8 làm việc với Thị ủy La Gi.

Thứ hai,

ngày 13

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về vụ ông Đinh Ngọc Mỹ.

Thứ ba,

ngày 14

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự làm việc với Sở Tư pháp.

Thứ bảy,

ngày 18

- 7 giờ 30 phút: Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 tại thôn Thiện Hòa - xã Thiện Nghiệp - thành phố Phan Thiết.

Thứ ba,

ngày 21

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Trần Văn Để và thành viên Đoàn rà soát dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần I.

Thứ năm, sáu, ngày 23, 24

 Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần II.

Thứ hai,

ngày 27

* Chiều: Họp các cơ quan nội chính tỉnh tháng 11/2017.

Thứ ba,

ngày 28

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Thứ tư,

ngày 29

Lãnh đạo Ban và các phòng dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6.

Thứ năm,

ngày 30

* Sáng: Đồng chí Nguyễn Đương Thành dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 11/2017.

ADMIN BNC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK