Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI PHỤ NỮ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội LHPN xã Đông Hà tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và lồng ghép triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

15.12.2017 - 16:50

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-BTV, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Đức Linh; Chiều ngày 14/12/2017, tại Hội trường UBND xã Đông Hà, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đồng thời, lồng ghép triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và những kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự có 157 hội viên phụ nữ.


Đồng chí Lê Văn Hưng - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy báo cáo triển khai phổ biến, quán triệt những văn bản Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018”; Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới” .

          Đồng chí Lê Văn Hưng - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã truyền đạt nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Kiều Trang - Uỷ viên BCH Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội LHPN xã triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, năng lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục huy động nguồn lực đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2027.                                       

Hội LHPN xã Đông Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK