Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường''

14.12.2017 - 16:30

Nhìn chung, trong năm 2017, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng BCĐ cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” từ thành phố đến phường, xã, đã có cố gắng triển khai cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tại địa phương và đã đạt được một số kết quả nhất định: Công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài được chú ý đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú nhờ đó nhận thức về khuyến học, khuyến tài trong các tầng lớp nhân dân có được nâng lên, góp phần giảm tỉ lệ học sinh bỏ học hàng năm; Ban chỉ đạo cơ sở được củng cố, kiện toàn kịp thời; vận động xây dựng quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt kết quả khá; tổng giá trị vận động toàn thành phố được 4.769.216.000 đ (đạt 190,7% kế hoạch năm), tiền mặt vào tài khoản là 710.240.000 đ, trong đó: Vận động tiền mặt vào tài khoản quỹ Khuyến học thành phố: 342.839.000 đ (đạt 76,2% kế hoạch năm), riêng nguồn Ban chỉ đạo thành phố vận động: 89.629.000 đ (đạt 29,9% kế hoạch năm). Tính đến nay, tồn quỹ khuyến học thành phố là: 


1.123 053đ. Đối với các các phường, xã vận động tiền mặt vào tài khoản quỹ Khuyến học đạt: 367.401.000 đ, riêng nguồn do Ban chỉ đạo vận động: 200.379.000 đ (đạt 113,3% định hướng kế hoạch của tỉnh). Ngoài hoạt động của BCĐ cuộc vận động ”Tiếp bước cho em đến trường”, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo như: Hội cựu chiến binh, Hội LHPN thành phố, Thành Đoàn, Hội Nông dân, phòng LĐ-TB&XH,… đã vận động tiền, dụng cụ học tập để hỗ trợ cho học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập đạt kết quả khá; cả năm 2017 đã trao 61 suất học bổng và 570 suất dụng cụ học tập trị giá 391,5 triệu đồng; vận động 91 học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường lớp.

Về trao học bổng tiếp bước cho em đến trường, trong năm, quỹ Khuyến học thành phố đã trao 85/80 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”(đạt 106,25% kế hoạch) trị giá 170 triệu đồng cho học sinh trung học cơ sở theo Quy chế của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh. Học bổng cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên do tỉnh Hội chuyển về đều đã được cấp đầy đủ, kịp thời. Ngoài ra, một số nhà tài trợ thông qua vận động của Hội đã trao trực tiếp cho học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học giữa chừng với tổng số tiền: 81 900 000đ. Đối với phường, xã: Tính đến nay, các phường, xã đã trao 287 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, mỗi suất từ 1000 000 đồng trở lên, trị giá 373.410.000 đồng, đạt 143,5 so kế hoạch. Bên cạnh đó, thành phố còn có học bổng “học sinh nghèo hiếu học”, mỗi suất là 500.000 đ, kế hoạch thành phố cố gắng đạt và vượt 420 suất.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được nêu trên, nhìn chung cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” vẫn còn những mặt hạn chế, nổi rõ nhất là: Công tác tuyên truyền tuy có nhiều cố gắng lồng ghép triển khai nhưng trên thực tế vẫn chưa rộng, chưa sâu; công tác vận động xây dựng quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” chưa đồng bộ, chưa đều khắp. Nguồn vận động từ Ban chỉ đạo ở thành phố và một số phường, xã còn đạt thấp; có phường, xã chưa vận động được tiền mặt vào tài khoản. Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do: Tình hình kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Mặt khác, các tổ chức, cơ quan có lúc tiến hành vận động cùng lúc hoặc gần nhau nên các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phải san sẻ sự ủng hộ. Trên cùng địa bàn thành phố, cả tỉnh và thành phố cùng vận động “Tiếp bước cho em đến trường” mà vị thế Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố, phường xã ảnh hưởng không lớn nên hiệu quả vận động chưa cao. Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi chưa thật thấu đáo. Vai trò tham mưu của BCĐ có mặt còn hạn chế.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2017, năm 2018, Ban chỉ đạo cuộc vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” phấn đấu đạt trên 4 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó: nguồn do Ban chỉ đạo thành phố vận động tiền mặt vào tài khoản là 200 triệu; cấp phường, xã từ 360 triệu đồng trở lên. Cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” từ 280 suất trở lên (thành phố 80 suất, phường xã 200 suất). Mức vận động và cấp học bổng ở phường, xã không tính kết quả vận động và cấp học bổng ở các chi Hội thôn, khu phố, cơ quan, trường họ.

Lương Minh Châu - Hội khuyến học Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK