Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG TRỰC | THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Một số hoạt động nổi bật từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017

12.12.2017 - 16:40

Một số hoạt động nổi bật 


- Thường trực Thành uỷ Phan Thiết: Nghe báo cáo đề xuất nội dung gợi ý kiểm điểm sâu gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất (2018); 

- Thường trực Thị ủy La Gi: Chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tháng 11/2017; chủ trì nghe chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; dự lễ ký kết Quy chế phối hợp tại Viện kiểm sát. 

  - Thường trực Huyện ủy Tuy Phong: Chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị nghị Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghe tình hình, tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công; dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Bình Thạnh, Hòa Minh về xây dựng nông thôn mới; kiểm tra Đảng ủy xã Phú Lạc, Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thường trực Huyện ủy Bắc Bình: Dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về giải quyết đơn thư; họp Thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tháng 11/2017; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đối với các xã Sông Lũy, Phan Hòa và thị trấn Lương Sơn; dự họp Tổ 1961 về tình hình nhiệm vụ tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2017.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận; dự Hội nghị sơ kết điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phát triển Đảng trong lực lượng dân quân và áp dụng khoa học công nghệ trong tăng gia sản xuất năm 2017.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam: Dự Hội thảo Đề cương chi tiết về Biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 1975 – 2015; làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2017; dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 – Hội đồng nhân dân huyện; dự Lễ công nhận xã Mương Mán đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Thường vụ Huyện ủy: Họp thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thuận Nam; nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các công trình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Tân: Nghe và cho ý kiến báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định 2432/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện; làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình khai thác, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; họp Ban Biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang thị xã La Gi và Ban Biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện Hàm Tân, giai đoạn 1975 – 2005.

- Thường trực Huyện ủy Tánh Linh: Làm việc với Đảng ủy xã Đức Thuận về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Tánh Linh; nghe Đoàn giám sát thông qua kết quả giám sát các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy: Nghe và cho ý kiến dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy về triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); kết quả thẩm định tổ chức cơ sở đảng và đảng viên xã Đồng Kho năm 2017.

- Thường trực Huyện uỷ Đức Linh: Làm việc với Đảng ủy xã Đức Hạnh về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự tổng kết phong trào thi đua quyết thắng Khối quân sự địa phương. 

- Thường trực Huyện uỷ Phú Quý: Chủ trì họp giao ban khối nội chính tháng 11/2017; họp Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017); làm việc với Đảng ủy xã Tam Thanh về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; làm việc với Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về phân bổ biên chế và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2018. 

- Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Chủ trì giao ban dư luận xã hội Đảng ủy Khối và giám sát chuyên đề theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy đối với một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; làm việc với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường; dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại tỉnh Bình Phước.

- Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Dự họp về gợi ý kiểm điểm sâu năm 2017 đối với tập thể và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK