Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 12/2017

4.12.2017 - 16:16

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ sáu, ngày 01

 

- Buổi sáng: Làm việc với Đảng ủy xã Hòa Phú về công tác biên soạn lịch sử truyền thống Đảng bộ địa phương (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (1) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính- Kế hoạch dự làm việc.

Thứ hai, ngày 04

 

- Buổi sáng: Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, tư, năm, sáu, ngày 05, 06, 07, 08

Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ sáu, ngày 08

Buổi sáng: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội Liên đoàn Lao động huyện, nhiệm kỳ 2018- 2023 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (2) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy dự họp.

Thứ hai, ngày 11

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý nội dung dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ ba, tư, ngày 12, 13

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

- Đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

- Quyết toán tài chính năm 2016; dự toán ngân sách Huyện ủy năm 2018.

- Vụ việc liên quan đến tôn giáo ở thị trấn Liên Hương.

-  Định hướng nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2018.

- Nội dung kiểm điểm sâu các tập thể, cá nhân năm 2017.

- Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chình trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ năm ngày 14

- Buổi sáng:

+ Nghe tình hình, tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án dự án khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công; tuyến kênh thoát lũ nối suối Chùa của dự án nhiệt điện Vĩnh Tân (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (3) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã Chí Công, Vĩnh Tân dự họp.

+ Dự gặp mặt, giao lưu chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018- 2023 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (4) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy dự họp.

Thứ sáu, ngày 15

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến:

- Thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

- Quyết toán tài chính năm 2016; dự toán ngân sách Huyện ủy năm 2018.

Thứ hai, ba, tư, ngày 18, 19, 20

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

Thứ năm, ngày 21

- Buổi sáng: Nghe tình hình, tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tuy Phong (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (5) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất; cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hảo dự họp.

- Buổi chiều:

+ Nghe báo cáo vụ việc liên quan khiếu kiện giải quyết nhiễm mặn đồng muối Thông Thuận (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Giao ban khối Đảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm vụ quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 22

- Buổi sáng:

+ Giao ban khối Nội chính đánh giá tình hình năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và nhiệm vụ quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Giao ban khối Mặt trận, đoàn thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm vụ quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ bảy, ngày 23

Buổi sáng: Thăm Lễ Giáng sinh năm 2017 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ba, ngày 25, 26

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.

Thứ tư, ngày 27

- Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chỉ đạo (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; xác định nhiệm vụ năm 2018 và quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 28

- Buổi sáng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 và quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 29

Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK