Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra tài chính đối với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết

4.12.2017 - 8:16

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


Qua kiểm tra nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính đảng; việc mua sắm trang thiết bị và sửa chữa tài sản trong cơ quan được bàn bạc thống nhất và được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Chấp hành tốt việc lập dự toán, điều hành thu - chi theo dự toán được duyệt; thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo dự toán, quyết toán tài chính; việc kiểm quỹ, đối chiếu sổ sách và báo cáo công khai tài chính theo quy định. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra và văn phòng kiểm tra tài chính đảng đối với các cấp ủy trực thuộc; qua kiểm tra, đã chỉ ra và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết trong thời gian tới tiếp tục phát huy ưu điểm; đồng thời quan tâm chỉ đạo, khắc phục một số hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra./-

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK