Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017

1.12.2017 - 16:52

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017


Thứ bảy,

ngày 02

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận.

Thứ hai,

ngày 04

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp chi bộ định kỳ tháng 11/2017

Thứ ba, tư, năm, sáu;

ngày 05,06,07,08

Đ/c Hồ Trung Phước họp Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X)

Thứ ba,

ngày 05

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân, Huỳnh Thái Dương, Nguyễn Ngọc Hòa dự họp các phòng chuyên môn và Văn phòng Ban xếp loại danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2017.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì cùng các đ/c Phó Trưởng Ban - Họp cơ quan.

Thứ tư

ngày 06

Sáng

Hội ý các Phó Trưởng Ban về nội dung và hình thức rèn luyện các kỹ năng đã đăng ký trong Ban.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc về kinh phí hoạt động của Ban 2017- 2018

Thứ năm,

ngày 07

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với Phòng Lịch sử Đảng về Kế hoạch nghiên cứu Đề án của Phòng 2018 và nội dung chuẩn bị họp BCĐ xây dựng Di tích Tỉnh ủy Bình Thuận.

Thứ sáu,

ngày 08

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với Văn phòng Ban về Đề án của Văn phòng năm 2018.

Thứ hai,

ngày 11

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan xếp loại danh hiệu thi đua và khen thưởng 2017.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan xếp loại danh hiệu thi đua và khen thưởng 2017.

Thứ ba,

ngày 12

Cả ngày

Tập thể lãnh đạo Ban dự Hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ tư, năm;

ngày 13, 14

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 13

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với các bộ phận liên quan rà soát cơ sở vất chất của Ban 2017- 2018.

Thứ năm,

ngày 14

Cả ngày

Đ/c: Bùi Thế Nhân, Huỳnh Thái Dương, Nguyễn Ngọc Hòa dự họp kiểm điểm đảng viên năm 2017 tại các Tổ đảng.

Thứ sáu,

ngày 15

 

Cả ngày

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị Báo cáo viên

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về định hướng nội dung giám sát, phản biện xã hội và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chiều

Tập thể lãnh đạo Ban cùng Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Đồ án quy hoạch Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.  

Thứ hai,

ngày 18

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh và các vấn đề quan trọng khác giữa hai kỳ họp.

Thứ ba,

ngày 19

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp thông qua chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự:

+ Họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh (khóa X);

+ Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến về nội dung kỳ họp bất thường (tháng 3/2018)

Cả ngày

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2017

Thứ tư, năm, sáu; ngày 20, 21, 22

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 20

 

Chiều

Đ/c Hỳnh Thái Dương chủ trì Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị 6 tháng cuối năm 2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Phan Thiết.

Thứ năm,

ngày 21

Sáng

Tập thể lãnh đạo Ban cùng các Trưởng phòng bàn thống nhất phân công chuẩn bị và phục vụ Hội nghị Tổng kết năm 2017 của ngành Tuyên giáo Bình Thuận.

Thứ sáu,

ngày 22

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi ủy.

Thứ hai,

ngày 25

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp xếp loại công chức cơ quan năm 2017.

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chuẩn bị nội dung Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

- Đ/c Bùi Thế Nhân dự họp giao ban khối Đảng quý IV/2017 và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các cơ quan khối Đảng.

Thứ ba,

 ngày 26

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2017.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Phước Hội, thị xã La Gi về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao ban dư luận xã hội tháng 12/2017

Thứ tư, năm;

 ngày 27, 28

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Thứ tư,

ngày 27

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 

Thứ năm,

ngày 28

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị tổng kết Thông tin đối ngoại trung hạn

Chiều

Kiểm kê tài sản và quỹ tiền mặt cơ quan.

Thứ sáu

ngày 29

Cả ngày

 Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì kiểm điểm tập thể và cá nhân các lãnh đạo Ban về nhiệm vụ năm 2017.

Thứ ba

02/1/2018

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì kiểm điểm tập thể chi ủy và phân loại chi bộ, đảng viên năm 2017

Thứ tư

03/1/2018

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì giao ban báo chí tháng 01/2018

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK