Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017

1.12.2017 - 10:3

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017:


Thứ sáu, ngày 01

- Thường trực Huyện ủy kiểm tra lần cuối về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận.

- Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ bảy,

ngày 02

Thường trực Huyện ủy chủ trì Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận (05/12/1947-05/12/2017).

Thứ hai,

ngày 04

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ ba,

ngày 05

Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng Thi đua-khen thưởng và kỷ luật cơ quan Huyện ủy để xem xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua năm 2017.

Thứ tư,

ngày 06

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ năm,

ngày 07

Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện để cho ý kiến về Bia chiến thắng 8/4.

Thứ sáu,

ngày 08

Thường trực Huyện ủy quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho lớp cán bộ chủ chốt huyện, cơ sở và trường học.

Thứ hai,

ngày 11

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI)-lần thứ 17.

Chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba,

ngày 12

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo các Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ tư,

ngày 13

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2017.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 12/2017.

Thứ năm, sáu,

ngày 14, 15

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 5-HĐND huyện (khóa VIII).

Thứ sáu,

ngày 15

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp ở tỉnh về Đồ án quy hoạch khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Saluon-Đông Giang.

Từ thứ hai, ngày 18 đến

thứ sáu,

ngày 22

Thường trực Huyện ủy thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2017 ở một số cơ sở thờ tự Công giáo, Tin lành trên địa bàn huyện.

Thứ hai,

ngày 18

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ ba,

ngày 19

Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Thường trực HĐND huyện năm 2017.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 12/2017.

Thứ tư,

ngày 20

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Dân vận quý IV/2017.

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND huyện và các ban, ngành huyện liên quan nghe báo cáo kết quả giải quyết tình hình khai thác khoáng sản trái phép.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 12/2017.

Thứ năm,

ngày 21

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ huyện quý IV/2017.

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp mặt C430 nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo vùng cao huyện quý IV/2017.

Thứ sáu,

ngày 22

Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện năm 2017.

Thứ hai, ba,

ngày 25, 26

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.

Thứ ba,

ngày 26

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng quý IV/2017.

Thứ tư,

ngày 27

Sáng:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị ở tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác và phong trào phụ nữ năm 2017 trên địa bàn huyện.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện quý IV/2017.

Thứ năm,

ngày 28

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 12/2017.

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 12/2017.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng tư vấn xét thi đua theo Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ sáu,

ngày 29

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực tháng 12/2017.

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK