Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | GIỚI THIỆU

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẾN VỚI HỘI VIÊN

29.11.2017 - 15:43

Nghị quyết Đại hội đã có, việc phổ biền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, với tinh thần trách nhiệm cao và phương pháp tổ chức hiệu quả chắc chắn đợt tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội trong các cấp Hội sẽ đạt được kết quả tốt đẹp 


Sau 2 ngày làm việc, chiều 29/9/2017, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bế mạc và thành công tốt đẹp, Báo cáo Đại hội có nêu: Trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù vẫn còn những mặt hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung Hội CCB các cấp đã cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cấp mình đề ra; tổ chức Hội luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy và sự chỉ đạo, hướng dẩn của Hội cấp trên, thường xuyên chăm lo xây dựngcủng cố tổ chức, chú trọng giáo dục bồi dưỡng cán bộ hội viên; Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào của địa phương, tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư; phối hợp với Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiều đồng chí tham gia có trách nhiệm trong cấp uỷ, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể địa phương; cán bộ, hội viên Cựu chiên binh là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, khuyến học khuyến tài, xóa đói giảm nghèo; có nhiều đồng chí là hội viên CCB làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng; từ trong Cuộc  vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang xuất hiện những tấm gương hội viên điển hình, tiêu biểu, xuất sắc.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 Nghị quyết Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có những nhiệm vụ rất cơ bản được xác định trong Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm này có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Để quán triệt và từng bước đưa Nghị quyết của Đại hội VI Hội CCB tỉnh vào thực tiễn hoạt động của tổ chức Hội, các cấp Hội nhất là ở cấp cơ sở cần quan tâm làm tốt những nội dung sau đây:

Một là, đối với nhiệm vụ CCB tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có nêu: Công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng còn những tiêu cực yếu kém, đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên... Tình hình đó nếu không kịp thời đấu tranh, ngăn chặn sẽ làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và của chế độ XHCN.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đã được quy định trong Điều lệ Hội CCB Việt Nam, để góp phần cùng với các cấp các ngành đấu tranh có hiệu quả với những mặt còn tồn tại yếu kém nói trên, các cấp Hội cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhận rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, cơ hội, bất mãn; mỗi cán bộ, hội viên CCB phải xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thật sự là hạt nhân nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Tổ chức Hội ở tất cả các cấp tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp sai phạm về quan điểm chính trị đến mức phải xử lý.

Để làm được việc đó tổ chức Hội cần thường xuyên phối hợp với cơ quan Tuyên giáo cấp ủy quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị-xã hội cho cán bộ, hội viên thông qua hoạt động thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, tập huấn cán bộ, tăng số lượng cấp phát tài liệu lưu hành nội bộ đến Chi hội và cán bộ, hội viên trong đó có “Thông tin Cựu chiến binh của Hội CCB VN”, “Bản tin CCB tỉnh Bình Thuận”…; chú trọng xây dựng củng cố đội ngũ báo cáo viên đi đôi với đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục theo hướng chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn cuộc sống và hoạt động của tổ chức Hội.

Hai là,  đối với nhiệm vụ CCB tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đối tượng thanh thiếu niên và Cựu quân nhân:

Thực trạng hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên chưa chịu khó phấn đấu, rèn luyện, học tập, sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, nhận thức chính trị-xã hội còn nhiều hạn chế, sống không có mục tiêu lý tưởng, nhưng đó cũng chỉ là con số rất nhỏ so với phần lớn các em được học hành đến nơi đến chốn, có trình độ chuyên môn giỏi, năng động, sáng tạo, xung kích trong các hoạt động xã hội, có những đóng góp tích cực trong xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Với tình cảm, trách nhiệm và niềm tin sâu sắc đối với thế hệ trẻ, tổ chức Hội cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên thông qua các hoạt động sinh hoạt, giao lưu, gặp gỡ, toạ đàm để giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, truyền thụ kinh nghiệm sống cho thanh thiếu niên, giúp các em tiến bộ, trở thành những người công dân tốt, trong đó đối tượng cần đặc biệt quan tâm là thanh niên trong độ tuổi sẳn sàng nhập ngũ và các cháu học sinh.

Với lực lượng Cựu quân nhân (CQN), anh em đã qua rèn luyện thử thách, trưởng thành trong môi trường quân đội, đa số là đoàn viên, có đồng chí là đảng viên, CQN có vị trí quan trọng trong lực lượng Dự bị động viên và tổ chức Đoàn thanh niên ở cơ sở, do vậy Hội CCB các cấp cần phối hợp chặc chẽ với Ban Chỉ huy quân sự và Đoàn thanh niên cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyện, vận động, tập hợp anh em vào sinh hoạt đông đủ trong các Câu lạc bộ CQN. Tham mưu đề xuất lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ CQN, quan tâm giải quyết chính sách hậu phương quân đội, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ, giúp anh em nhanh chóng ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, có được như vậy CQN mới yên tâm, phấn khởi tham gia hoạt động của Câu lạc bộ và làm tròn nhiệm vụ của người quân nhân dự bị.

Ba là, để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ vừa nêu trên, vấn đề cần phải làm trước tiên và có tính chất  quyết định đó là chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội CCB các cấp thật sự vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ:

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, bên cạnh yêu cầu về năng lực trình độ, cần lắm những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tâm gắn bó với phong trào; phải làm tốt việc kết nạp CCB vào tổ chức Hội, phấn đấu không để CCB có đủ điều kiện còn nằm bên ngoài tổ chức Hội. Hội CCB các cấp phối hợp với Cơ quan quân sự thường xuyên cập nhật thông tin về các đối tượng quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ về lại địa phương, kịp thời thông báo cho các Chi hội biết để sớm tiếp cận, nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền giới thiệu về Hội và vận động anh em tự nguyện tham gia vào tổ chức Hội. Đối với những trường hợp cá biệt, Chi hội gặp khó khăn trong việc vận động CCB vào Hội thì tổ chức  Hội cấp trên chủ động phối hợp với các Chi hội để cùng nhau giải quyết trên tinh thần “Tổ chức Hội luôn chủ động đến với CCB, không đợi CCB tìm đến tổ chức Hội”.

Trong hoạt động của Ban chấp hành các cấp, trên cơ sở nhiệm vụ cấp ủy và Hội cấp trên giao, các cấp Hội chủ động nghiên cứu đề ra nhiệm vụ ở cấp mình thật cụ thể và sát đúng với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình, đối với cấp Chi hội không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều việc mà chỉ cần nêu được những đầu công việc ngắn gọn, rõ ràng, dể hiểu, dể nhớ và quan trọng hơn là đề ra được các biện pháp tổ chức thực hiện và phân công cá nhân phụ trách; chú trọng đổi mới phương pháp tác phong công tác, cán bộ Hội phải đi sâu đi sát, gắn bó với phong trào, nắm chắc tình hình ở cơ sở, tránh hành chính hóa hoạt động của tổ chức Hội; phải quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm “dân chủ, đoàn kết, kỷ cương” trong hoạt động Hội, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Hội ở tất cả các cấp phải là tấm gương chuẩn mực để cán bộ, hội viên nhìn vào; trong hoạt động của tổ chức Hội cần chú ý đến yếu tố “đồng thuận”, tránh cách hành xử mang tính chủ quan, đơn giản, nóng vội, áp đặt.

Nghị quyết Đại hội đã có, việc phổ biền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, với tinh thần trách nhiệm cao và phương pháp tổ chức hiệu quả chắc chắn đợt tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội trong các cấp Hội sẽ đạt được kết quả tốt đẹp ./.

                                                                                                          Đinh Ngọc Toàn

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK