Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch Tổ chức hội nghị giao ban Cụm các tỉnh miền Đồng Nam bộ năm 2017

29.11.2017 - 22:1

Thực hiện Kế hoạch số 455/KH-MTTW-BTT ngày 09/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và Công văn số 4395/MTTW-BTT, ngày 14/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc chuẩn bị các nội dung giao ban cụm MTTQ năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Cụm trưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2017.


/uploads/News/files/KE%20HOACH%20192_17_11_2017%20Giao%20B%20CUM%20MDNB%202017.doc

Võ Khai Trương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK