Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch thẩm tra lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp xã năm 2017.

29.11.2017 - 22:9

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành Số 117 /HD-MTTQ-SNN&PTNT, ngày 19/9/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về triển khai thực hiện nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã và công văn số 1548 /MTTQ-BTT, ngày 03/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc đôn đốc triển khai và thẩm định lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng  nông thôn mới 2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiến hành tổ chức thẩm định lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 như sau


//uploads/News/files/KH%20PKS%20NTM.doc

/uploads/News/files/Lich%20tham%20tra.doc

Mai Sơn Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK