Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2017

16.11.2017 - 9:39

Vừa qua, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 


Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở  Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục làm tốt việc tham mưu, tổ chức triển khai các kế hoạch, đề án, quy hoạch đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành trên lĩnh vực quản lý của ngành. Trên lĩnh vực văn hóa, cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, nhất là các lễ hội dân gian, cộng đồng; coi trong các hoạt động bảo tàng, triển lãm, làm tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa - nghệ thuật bảo đảm phong phú, đa dạng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về đời sống tinh thần cho nhân dân. Trên lĩnh vực thể thao, cần kết hợp phát triển hài hòa giữa thể thao quần chúng với thể thao thành tích cao, tăng cường phát triển những môn thể thao có lợi thế, các môn thể thao biển, góp phần từng bước đưa Bình Thuận trở thành trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia. Trên lĩnh vực du lịch, cần làm tốt công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch bảo đảm hiệu quả, thực chất, phát huy vai trò báo chí, hệ thống thôn tin đại chúng, mạng xã hội để giới thiệu hình ảnh, điểm đến, thế mạnh du lịch Bình Thuận. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. 

Hoàng Minh Thuần
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK