Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả và giải pháp thực hiện chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI) tại Đảng bộ Trường Chính trị Bình Thuận

21.11.2017 - 16:50

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Toàn Ðảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở…”.[1] Đây là quan điểm xuyên suốt mà Đảng ta đề ra trong quá trình hoạt động.


Ngay khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Tỉnh uỷ Bình Thuận ban hành Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ; Đảng uỷ Trường Chính trị đã tổ chức hội nghị quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện, phù hợp với đặc điểm tại Đảng bộ Trường. Qua học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, phần lớn đã hiểu được nội dung cơ bản của Nghị quyết về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết, từ đó đồng tình cao với Trung ương về quan điểm và nghiêm túc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh uỷ Bình Thuận (khoá XI) tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Về nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, chi uỷ các chi bộ trực thuộc: Đa số các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ và cấp uỷ chi bộ trực thuộc được đào tạo bài bản cả về chuyên môn và trình độ lý luận chính trị; do đó, khả năng vận dụng, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên nhuần nhuyễn và thuận lợi. Việc cụ thể hoá các nghị quyết của cấp trên được Đảng uỷ thực hiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Đội ngũ giảng viên của Trường đã vận dụng những nội dung của Nghị quyết 22-NQ/TW và Chương trình hành động số 15 của Tỉnh uỷ vào các bài giảng ở phần học Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân thuộc chương trình Trung cấp LLCT-HC do Trường đảm nhận.

BCH các đoàn thể nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; kịp thời trang bị những thông tin có định hướng của Đảng, của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động; chủ động tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn ngừa những biểu hiện cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, nói không đi đôi với làm; nói, viết, làm trái với chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiên quyết chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân, nêu cao cảnh giác đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động.

Về nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Hàng năm, Đảng uỷ lãnh đạo nhà trường xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, trình độ LLCT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, nhân các ngày lễ, kỷ niệm và ngày sinh của các lãnh tụ, Đảng bộ tổ chức đọc đề cương tuyên truyền, xem phim tài liệu, mời nhân chứng kể chuyện lịch sử, các buổi hội thảo khoa học, tọa đàm, giao lưu với Hội Cựu tù chính trị tỉnh, về nguồn…đã góp phần bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Song song đó, nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để cung cấp các thông tin chính thức, các luận cứ khoa học, phương pháp luận để nhận diện các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, giúp cho CCVC, đặc biệt là đội ngũ giảng viên của Trường trang bị đầy đủ kiến thức về lý luận và thực tiễn, góp phần tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến học viên các lớp do Trường đảm nhận.

Trong sinh hoạt đảng, toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tất cả cán bộ, đảng viên đều có quyền bày tỏ chính kiến của mình, phát huy được vai trò làm chủ của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, khi đã có nghị quyết của Đảng uỷ, Chi bộ thì đa số cán bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành, không nói trái, làm trái với nghị quyết của Đảng uỷ, Chi uỷ. Các đồng chí đảng viên đã thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, không có tình trạng lợi dụng việc này để đả kích, gây mất đoàn kết nội bộ.

Một số kết quả cụ thể:

Một là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ

Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để chủ động giải quyết. Các chi bộ định kỳ gặp gỡ quần chúng của chi bộ để nghe quần chúng trình bày các đề xuất kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên được Đảng uỷ quan tâm thực hiện. Báo cáo viên quán triệt, triển khai các nghị quyết chuẩn bị kỹ nội dung, có trình chiếu bằng powerpoint để cán bộ, đảng viên và học viên dễ nắm bắt. Việc xây dựng và thảo luận các kế hoạch thực hiện nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, đồng chí chủ trì có khả năng điều hành, tổ chức nên đã tranh thủ được nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, học viên.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW đã có hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, 02 đồng chí học đại học văn bằng 1, 02 đồng chí học đại học văn bằng 2, 10 đồng chí học Cao học, 06 đ/c học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 09 đ/c học lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp: Cấp ủy các cấp đã triển khai học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và người lao động; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai và hàng năm cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo kế hoạch của Đảng ủy Trường. Các tổ chức đoàn thể của Trường đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ chức mình, bổ sung vào tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm, phân loại đảng viên, đoàn viên. Việc liên hệ kiểm điểm cuối năm của đảng viên, có nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng viên của đảng bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, nhiều đồng chí tham gia vào các tổ bầu cử tại địa phương nhân các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Hàng năm, trung bình có từ 4 đến 5 đảng viên của Đảng bộ được chi bộ nơi cư trú đề nghị Đảng bộ Trường biểu dương.

Hai là, sắp xếp tổ chức đảng, đoàn thể cho phù hợp, gắn liền với đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới

Theo quy định của Điều lệ Đảng, số lượng đảng viên của đảng bộ từ 10 năm nay luôn đủ để duy trì loại hình là đảng bộ cơ sở. Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc, trong đó có 02 chi bộ ghép. Về cơ bản, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ nên không có sự thay đổi về loại hình tổ chức cơ sở đảng và cơ cấu các chi bộ. Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Đảng bộ đã kết nạp được 17 đảng viên, trong đó nguồn từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 12 đồng chí.

Ba là, tạo bước chuyển biến tích cực về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, một trong những điểm nổi bật là Đảng uỷ đã lãnh đạo xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo về chất lượng và đầy đủ về số lượng, nhất là đội ngũ giảng viên. Đến nay, đã tuyển chọn được 10 giảng viên và chuyên viên làm nhiệm vụ tập sự giảng viên. Trong đó, có 05 đ/c đã được chuyển ngạch giảng viên. Đa số các đồng chí được tuyển chọn trong giai đoạn này đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Từng bước giải quyết sự hụt hẫng về đội ngũ giảng viên so với các nhiệm kỳ trước.

Công tác quy hoạch BCH Đảng bộ Trường và cấp uỷ các chi bộ trực thuộc được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của cấp uỷ cấp trên. Đảm bảo các đồng chí được quy hoạch cấp uỷ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Thực hiện đúng chủ trương nhất thể hoá hai chức danh bí thư cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị.

Công tác đánh giá, đề bạt cán bộ được Đảng bộ thực hiện theo hướng lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực, triển vọng của cán bộ. Hàng năm, rà soát các tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức, các loại quy chế thi đua - khen thưởng, xét sáng kiến phù hợp, ngày càng đảm bảo tính thực chất trong đánh giá cán bộ, đảng viên, người lao động.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Đảng uỷ; nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi uỷ, đảng uỷ, chi bộ, đảng bộ đi đôi với đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Hàng năm, Đảng uỷ, chi uỷ các chi bộ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ, chi bộ. Nhất là sau khi Đảng uỷ Khối ban hành biểu mẫu các quy chế của Đảng uỷ cơ sở, các chi bộ trực thuộc, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ; Đảng ủy Trường đã lãnh đạo các tổ chức đảng ban hành quy chế mới theo đúng mẫu của Đảng ủy Khối.

Ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” của Đảng uỷ Khối.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm bảo đảm nghiêm túc, phản ánh đúng thực chất, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định của cấp uỷ cấp trên. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, hàng năm, Đảng bộ nhà trường đều đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh”, hiện nay Đảng bộ đã đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh” 17 năm liền (2000 - 2016). Tỷ lệ đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt trên 90%.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ đối với các chi bộ trực thuộc

Đảng uỷ cơ cấu đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc là uỷ viên BCH Đảng bộ Trường. Do đó, các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ được các đồng chí bí thư các chi bộ tiếp thu và triển khai thực hiện tại chi bộ mình, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng uỷ đối với các chi bộ.

Phương hướng và giải pháp để tiếp tục thực hiện thời gian đến

Quan tâm làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; triển khai thiết thực hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, người lao động.

Duy trì và thực hiện có nề nếp các khâu trong công tác cán bộ, quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cấp ủy giai đoạn 2020 - 2025.

Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt qui chế làm việc, mối quan hệ công tác với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thực sự gương mẫu trong mọi hoạt động để quần chúng noi theo.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý đảng viên, quan tâm đến việc phân công công tác cho đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; công tác khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên./.


[1] Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”

Nguyễn Khắc Nam Sơn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK